KC TRANS, s.r.o.

Naše společnost vznikla v roce 1995 a naší hlavní činností byla autodoprava. Postupně jsme rozšířili nabídku služeb na prodej stavebního materiálu. Momentálně v naší nabídce najdete následující materiály pro stavbu:

Deponie - písek, štěrk, kačírek, recyklát, zemina, kůra, kamenivo

Naše společnost vznikla v roce 1995 a naší hlavní činností byla autodoprava. Postupně jsme rozšířili nabídku služeb na prodej stavebního materiálu. Momentálně v naší nabídce najdete následující materiály pro stavbu:

img

Písek

Písek je směsí drobných kamínků různého původu. Podle velikosti zrn se písek dělí do jednotlivých frakcí. Potřebujete na stavbu písek? U nás nabízíme tyto druhy písku:

Písek říční - betonářský praný

Frakce písku je 0-4 mm. Jedná se o písek, který se těží z koryt řek jako naplavenina. Je vhodný například k betonování.

Písek kopaný - maltový a omítkový

Frakce písku je 0-4 mm. Jedná se o velmi jemný písek. Je vhodný jako přísada do malt a omítek.

Zásypový písek

Frakce písku je 0-8 mm.Používá se zejména k zásypu inženýrských sítí, rovnání terénu, k zasypání výkopů apod.

img

Štěrk - lomový kámen

Frakce 0-8 mm

Používá se zejména jako podsyp a zhutnění pod zámkovou dlažbu.

Frakce 4-8 mm

Používá se zejména jako podsyp a zhutnění pod zámkovou dlažbu.

Frakce 0-32 mm

Se nejčastěji používá jako podklad pro chodníky, dlažby, drenáže, vozovky, zpevnění terénu apod.

Frakce 0-63 mm

Se nejčastěji používá jako podklad pro chodníky, dlažby, drenáže, vozovky, zpevnění terénu apod.

Frakce 16-22 mm

Používá se zejména jako podkladový štěrk.

Frakce 32-63 mm - makadam

Se nejčastěji používá jako podklad pro chodníky, dlažby, drenáže, vozovky, zpevnění terénu apod.

img

Kačírek - říční valouny

Kačírek frakce 4-8 mm

Používá se zejména jako okrasný doplněk okolo domů a na dekorační účely na zahradách. Použití je možné i do filtračních zařízení. Dále je možné ho využít do zásypů a drenáží.

Kačírek frakce 8-16 mm

Používá se zejména jako okrasný doplněk okolo domů a na dekorační účely na zahradách. Použití je možné i do filtračních zařízení. Dále je možné ho využít do zásypů a drenáží.

Kačírek frakce 22-52 mm

Se používá jako okrasný doplněk okolo domů a na dekorační účely na zahradách. Možno použít i do drenáží apod.

Kačírek praný frakce 32-120 mm

Se používá zejména jako podsypový a zásypový materiál, či vyrovnání terénních nerovností, dále svody dešťové vody, drenáže k husím krkům.

img

Recyklát

Recyklát je směs kvalitního materiálu z demolic budov a silnic. Má nízkou specifickou hmotnost a vysokou kompresní hodnotu. Je použitelný zejména jako nosná vrstva s pro zpevnění povrchů, např. zpevnění ploch cest, podkladů pro komunikace, valů a dalších terénních úprav. Výhoda recyklátu je jeho nízká cena a široká možnost využití.

Recyklát - asfaltová drť frakce 0-32 mm

Se používá jako podkladová vrstva při podsypech komunikací, také jako náhrada drceného kamene a také jako zásypový materiál.

img

Zemina

Zemina tříděná

Zahradní zemina - je určena jako podklad (vegetační vrstva) pro trávníky, travní koberec, pěstování rostlin, výsadbu zeleně. Doporučená vrstva zeminy je mezi 10-15cm. Zahradní zemina má přesně certifikované složení.

Zemina netříděná

Je určená na dorovnávání terénu. Tato netříděná zemina je kvalitní, nejedná se o výkopovou zeminu. Při výsadbě je na tuto zeminu vhodné dát 10-15 cm zeminy tříděné.

img

Mulčovací kůra zahradní tříděná

Mulčovací kůra

Mulčovací kůra má jak dekorační, tak praktické účely. Nejlepší využití je ve spojení s netkanou textilií jako podkladem, která ve spojení s kůrou významně snižuje zaplevelení okrasných zahrad, čímž výrazně ulehčí údržbu zahrady.

img

Doprava materiálu

Dopravu veškerého materiálu Vám můžeme zajistit naší vlastní dopravou, pro materiál si však můžete přijet i vlastním vozem.

Prodej materiálu již od malého množství.

Design stránek CVERO Sytsém běží na Sunlight CMS